REGULAMIN WYSYŁKI

 

 DEFINICJE I INTERPRETACJE

W niniejszym regulaminie stosowane są następujące terminy:
 

REGULAMIN – niniejszy regulamin
TOWARY – przedmioty wystawione na naszej stronie internetowej i kupione od nas przez klienta
ZAMÓWIENIE – zamówienie towarów dokonane przez klienta i zaakceptowane przez nas
MY, NASZE, NAS, NASZA FIRMA – 199 toys – firma zarejestrowana w Polsce, VAT NO: 8681970197, REGON: 369106126, Kamionna 97, 32-732, Polska
STRONA INTERNETOWA, STRONA – strona internetowa o adresie http://199toys.com
KLIENT, UŻYTKOWNIK – osoba lub organizacja (firma, instytucja itp.) korzystająca z Internetu lub kupująca od nas towary zgodnie z niniejszymi warunkami

 

 KOSZTY DOSTAWY

 

POLSKA

 

 

SPOSÓB DOSTAWY

CENA <335 zł

CZAS DOSTAWY <

Kurier DPD

9,9

7 dni

Poczta

9,9

7 dni

 

 

 

 

KRAJ

CENA <335 zł

>335 zł

CZAS DOSTAWY <

Austria

50

0

14

Belgia

50

0

14

Bułgaria

80

0

14

Chorwacja

50

0

14

Czechy

50

0

14

Dania

50

0

14

Estonia

50

0

14

Finlandia

80

0

14

Francja

71

0

14

Grecja

80

0

14

Hiszpania

71

0

14

Holandia

50

0

14

Irlandia

71

0

14

Litwa

50

0

14

Luksemburg

50

0

14

Łotwa

71

0

14

Niemcy

50

0

14

Norwegia

71

0

14

Portugalia

71

0

14

Rumunia

71

0

14

Słowacja

50

0

14

Słowenia

50

0

14

Szwajcaria

71

0

14

Szwecja

80

0

14

Węgry

50

0

14

Włochy

71

0

14

Wielka Brytania

71

0

14

 

 

 

 

W przypadku niejasności kosztów zamówień, prosimy o przesłanie do nas wiadomości na temat zamówienia na adres: info@199toys.com 
 

 CZAS DOSTAWY

Większość zamówień wysyłamy w ciągu dwóch dni. Docierają one do klienta w przeciągu 5-9 dni roboczych. Jeżeli mamy bardzo wiele zamówień (np. w okresie świątecznym), może wystąpić opóźnienie – w niektórych przypadkach do 15 dni roboczych (3 tygodnie).

 

 PRZYPADKI LOSOWE

Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa zamówienia były realizowane tak szybko jak to tylko możliwe, jednakże mogą zaistnieć wydarzenia, na które nie mamy wpływu, mogące spowodować uszkodzenie przesyłki lub sprawić, iż nie dotrze ona do celu. Za wydarzenia te nie ponosimy odpowiedzialności.

 

Dostarczymy przesyłkę tylko na adres, który zostanie podany w odpowiednim polu formularza zamówienia, dlatego bardzo ważne jest, aby był to adres właściwy i aktualny. Nie bierzemy odpowiedzialności za straty poniesione w wyniku podania złych danych do dostawy (w szczególności niewłaściwy adres).

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub uszkodzenie przesyłki wysłanej zgodnie z podanymi przez klienta informacjami. Staramy się dostarczyć zamówienie w określonym czasie, lecz nie możemy tego zagwarantować. Jeżeli dostawa opóźni się z przyczyn od nas niezależnych, czas dostawy zostanie odpowiednio przedłużony.

W chwili dostarczenia zamówienia do klienta, klient staje się jedynym właścicielem zamówionego towaru i ponosi za niego całkowitą odpowiedzialność (od tej chwili nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenie towaru). Dlatego, by uniknąć problemów z zwrotem kosztów za uszkodzony towar przez dostawcę, prosimy zawsze otwierać paczkę w jego obecności.

 

 WŁASNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę towaru spada na klienta w chwili dostarczenia do niego zamówienia lub w przypadku nieodebrania przez klienta zamówienia w ustalonym czasie.

Towar dostarczony na podany adres dostawy staje się własnością klienta w momencie jego odebrania oraz otrzymania przez nas całkowitej należnej kwoty.

 

 POTWIERDZENIE I AKCEPTACJA ZAMÓWIENIA

Na etapie sprawdzania zamówienia poprosimy o podanie adresu e-mail. Adres ten będzie wykorzystywany przez nas w celu zatwierdzenia i akceptacji zamówienia.

 

Zatwierdzenie zamówienia z naszej strony ma miejsce po potwierdzeniu zamówienia przez klienta i określeniu szczegółów płatności.

 

Akceptacja zamówienia i przekazanie go do realizacji następuje w momencie otrzymania przez nas kwoty należnej za zamówienie.

 

 OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jeżeli w otrzymanej przesyłce znajduje się inny towar niż był zamówiony lub towar jest uszkodzony, niekompletny, albo nie zgadza się liczba sztuk, klient musi nas o tym powiadomić pisemnie w ciągu 7 dni roboczych o dnia otrzymania towaru. W innym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za straty.

 

Jeżeli klient nie otrzyma zamówionego towaru w ciągu 30 dni od dnia zamówienia, musi nas o tym poinformować w ciągu 60 dniu od daty zamówienia. W przeciwnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za straty.

Jeżeli po otrzymaniu towaru, klient stwierdzi niezgodności lub usterki, ma on możliwość wyboru następujących rozwiązań:

  • dosłanie brakującego towaru

  • zastąpienie lub naprawienie uszkodzonego lub niesprawnego towaru

  • wyrównanie kwoty za usterkowane towary w sposób wybrany przez nas

 

Powyższe rozwiązania nie mogą być zastosowane w przypadku, gdy uszkodzenie lub wada powstała z powodu zaniedbania lub nieprzestrzegania przez klienta wszelkich instrukcji przez nas wydanych.

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub wtórne straty, szkody lub koszty (w tym utratę zysków firmy lub firm) z jakiegokolwiek tytułu nieopisanego w niniejszym regulaminie lub w prawie. Nasza całkowita odpowiedzialność wynikająca z tego regulaminu nie może przekroczyć kwoty zapłaconej za towar przez klienta.

 

Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów i aktów prawnych, w tym do uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń wymaganych do zakupów za pośrednictwem naszej strony internetowej.

 

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do importu lub eksportu zakupionych towarów. Nic z powyższych warunków nie zwalnia nas z odpowiedzialności określonej prawem panującym w Polsce.

 

Użytkownik rozumie i akceptuje wszystkie warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.

W przypadku przesyłki do Wielkiej Brytanii, która opiewa na kwotę od 130£, obsługa sklepu skontaktuje się z państwem, by uiścić dodatkowa opłatę.

 Dostawa możliwa wyłącznie na terenie kraju, z którego zostało złożone zamówienie.